“6 อดีต กสม.” จี้รัฐยุติคุกคามผู้ชุมนุม ห่วงบานปลายกลายเป็นความรุนแรงเหมือนอดีต

ด้าน “กสม. ชุดปัจจุบัน” ขอผู้ชุมนุมแจ้งข้อเรียกร้องที่ชัดเจน มีเหตุผลอธิบายได้ ไม่เลื่อนลอย