6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ตั้ง ศปสช. เตรียมพร้อมรายงานข่าวม็อบ

ตั้ง ศูนย์ประสานงานสื่อฯ จัดทำปลอกแขนสัญลักษณ์รายงานข่าวชุมนุม พร้อมขอผู้ชุมนุม – จนท.รัฐ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยสื่อ