#นักเรียวเลว ทวงการบ้าน รมว.ศธ.

“ยอมรับว่าเป็นภาษาที่ค่อนข้างรุนแรง แต่ในมุมของพวกเรา ที่ท่านณัฏฐพลรับปากเมื่อ 5 ก.ย. ว่าจะยุติความรุนแรงในโรงเรียน แต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน ท่านไปพูดในรัฐสภาว่าพวกเรามีเบื้องหลัง ไม่สนใจข้อเรียกร้องของพวกเรา ทำให้ไม่เหลือความน่ายกย่อง หรือความเคารพอีกต่อไป”