100,732 รายชื่อ ถึงประธานรัฐสภา

‘จอน อึ๊งภากรณ์’ เป็นตัวแทนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชน พร้อมรายชื่อประชาชน 100,732 รายชื่อ ถึงประธานรัฐสภา โดยมี ‘สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล’ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนรับมอบ โดยระบุว่า ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานรัฐสภา ติดภารกิจ