“ไม่ยัดข้อหา – สร้างความเข้าใจ”

นักวิชาการ – แกนนำเยาวชน แนะเปิดหู เปิดไมค์ พูดกันอย่างเข้าใจ คือ ทางออกความขัดแย้ง ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง