““ไม่มีทางอื่นนอกจากการเจรจา” | บก.ลายจุด แนะผู้ชุมนุมปรับแนวทางเคลื่อนไหว ยึดสันติวิธีกดดันต่อเนื่อง เลี่ยงรุนแรง “

“สันติวิธี คือ การคุยกัน ไม่มีทางอื่น ผมค่อนข้างมั่นใจว่ารัฐไม่มีหนทางอื่นนอกจากเจรจา ต่อให้ปราบจนไม่มีม็อบ ผมเชื่อว่าจะไม่จบ และจะวุ่นวายไปอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ปัญหา คือ ตอนนี้จะเจรจากับใคร”