ไทยภักดี ยื่น 1.3 แสนรายชื่อ ค้านแก้รัฐธรรมนูญ

แสดงเจตนารมณ์ “ไม่แก้รัฐธรรมนูญ” หมอวรงค์ ชี้ ปัญหาของประเทศ คือ การคอร์รัปชัน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ ย้ำ ปกป้อง รธน. 60 จนถึงที่สุด แจง ลงชื่อผ่านกูเกิลฟอร์ม เพราะค้านแก้ รธน. ไม่มีกฎหมายระบุไว้ แต่สะท้อนจุดยืนประชาชนแล้ว