โหวตรับ-ไม่รับ ร่าง รธน. ผศ.ประจักษ์ ก้องกีรติ แนะรับทั้ง 7 ร่าง แก้การเมืองด้วยการเมือง

จับตา ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ นักรัฐศาสตร์แนะผู้มีอำนาจต้องตัดสินใจให้ดี ไม่ส่งสัญญาณปิดประตูรับข้อเสนอสันติในระบบ เปิดทางความขัดแย้งทะลักสู่ท้องถนน