โฆษกเลขาฯ UN ห่วงสิทธิมนุษยชนม็อบไทย
แนะรัฐบาลไทยหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง ตามหลัก UN ยันไม่ควรใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมที่ปลอดความรุนแรง