แพทยศาสตร์ ศิริราช ยืนยันรักษาทุกคนอย่างเท่าเทียม

ย้ำ การปฏิบัติหน้าที่ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่ามีความเห็นทางการเมืองอย่างไร วอนผู้ชุมนุมและ จนท. รัฐ เคารพสิทธิเสรีภาพใต้รัฐธรรมนูญ