เวทีใหญ่เตรียมความพร้อมปราศรัย

เวทีใหญ่เตรียมความพร้อมปราศรัยตามกำหนดการ ขณะที่ผู้เข้าร่วมชุมนุม เข้าใช้พื้นที่สนามหลวง เต็มความจุบริเวณพื้นปูนฝั่งสะพานพระปิ่นเกล้า และทยอยเข้าใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้า ฝั่งอาคารศาลฎีกาแล้ว จากการสำรวจของ The Active พบว่ากลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมการชุมนุม มาจากหลากหลายกลุ่มเชิงประเด็น และมีความหลากหลายของช่วงอายุ