เลิกคิดเจรจาแกนนำ ต้องรับฟังเสียงผู้ชุมนุม

นักรัฐศาสตร์ แนะรัฐบาลมองความเคลื่อนไหวเยาวชน “ม็อบที่ไม่ใช่ม็อบ” เปรียบเทียบกับคนเดือนตุลา รับฟังข้อเรียกร้อง ไปสู่รูปธรรม