เรียกร้อง มธ. ทบทวนมติ ห้ามใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.

คณะสังคมวิทยาฯ ระบุ ไม่เห็นด้วยคำสั่ง มธ. ปิดประตู กังวล ผลักไส นศ. เสี่ยงอันตรายนอกรั้ว Change.org เปิดรณรงค์ เปิดประตู มธ.