เปิดพื้นที่ปลอดภัย สานเสวนากลุ่มเห็นต่างทางการเมือง

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จับมือนักสันติวิธี เปิดห้องคุยปฏิรูปการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ “รุ้ง ปนัสยา – ชาญณรงค์ ไทยภักดี” ร่วมด้วย