เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันแถลงข้อเรียกร้องต่อทั้ง 2 ฝ่าย

หยุดสลายม็อบ / จัดการชุมนุมโดยสันติ / มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย / ปล่อยแกนนำ / นายกฯ เสียสละด้วยการลาออก / เปิดสภาสมัยวิสามัญ