หลายองค์กรภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ประณามใช้กำลังสลายการชุมนุม

เรียกร้องรัฐคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ขอทุกฝ่ายยุติการสร้างความเกลียดชัง และผลักไสคนที่เห็นต่างเป็นศัตรู