“สู้ด้วยความสงบ สันติ” สิ่งที่แกนนำฝากไว้ ก่อนถูกจับกุม

การต่อสู้ด้วย ความสงบ สันติ อหิงสา เป็นสิ่งที่ “อานนท์ นำภา” ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวไว้ในฐานะแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร 2563”