สพฉ. ออกแนวปฏิบัติ “รถฉุกเฉิน” ผ่านพื้นที่ชุมนุม

หลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมนุม หากจำเป็นให้ประสาน จนท. เลขา สพฉ. ยืนยัน เจ็บป่วยฉุกเฉิน ยังใช้บริการ 1669 ได้ 24 ชั่วโมง