“ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์” แนะ นายกรัฐมนตรี เปิดห้องคุยแกนนำ

นักวิชาการสันติวิธี ม.ธรรมศาสตร์ ระบุ รัฐควรจัดผู้มีทักษะการฟังเป็นผู้ช่วย ทำให้สิ่งที่เคยพูดไม่ได้ “พูดได้” ในทางสาธารณะ