ศาลแพ่งรับฟ้องเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

ระบุ เป็นคำสั่งทางปกครองใช้บังคับ ปชช.ทั่วไป อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม นัดไต่สวนฉุกเฉิน-ฟังคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว วันนี้ (22 ต.ค.)