ศรีสุวรรณ ชี้ ม็อบสภาผิดกฎหมาย

ฝ่าฝืนข้อยกเว้น เตรียมเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ด้าน ‘ไทยภักดี’ เตรียมแจ้งความ Voice TV ผิด ม.112 ฐาน Live ชุมนุมสนามหลวง