วิเคราะห์ 2 เหตุผลรัฐเลือกสลายการชุมนุม

‘โคทม อารียา’ มองว่า การขัดขวางขบวนเสด็จฯ ละเอียดอ่อน เสี่ยงขยายผลความรุนแรง และท่าทีฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม ที่ประกาศพร้อมใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม