‘วิทยากร เชียงกูล’ เสนอ 2 ฝ่ายเลิกเอาชนะ ยังไม่สาย เจรจาลับ หาทางออก

ประเมินเปิดประชุมสภาฯ ไม่ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง หวั่น สาระถกเถียงในสภาฯ หนีไม่พ้นโจมตีฝ่ายตรงข้าม เชื่อบทบาท ส.ส. – ส.ว.บางส่วน ทำให้เกิดทางออกยาก