“วัลลภ-วรวรรณ ติงเนื้อหาปราศรัย ไม่เป็นประโยชน์ “

ครูหยุย ชี้ ม็อบไม่เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ไม่มีเป้าหมายชัดเจน แตะประเด็นล่อแหลมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้คนไม่ยอมรับ