ลำดับเหตุการณ์สำคัญ บนถนนราชดำเนิน 14 ตุลาคม

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร” เปลี่ยนเวลานัดหมายการชุมนุมใหญ่ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ จากเดิมมีการนัดหมายเวลา 14.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 8.00 น.