“รุ้ง” แกนนำนักศึกษา โพสต์ ยังปลอดภัย

ขอให้ช่วยจับตาห่วงถูกคุกคาม เครือข่ายนักวิชาการฯ เรียกร้อง “มหาวิทยาลัย” ต้องเป็นพื้นที่ตั้งคำถามและแสวงหาทางออกอย่างสันติ