รามคำแหงแถลงเสียใจกับเหตุการณ์ทำร้ายนักศึกษา

พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ตั้ง คกก.สอบสวน หากเป็นบุคลากรรามคำแหง จะดำเนินการทางวินัย ย้ำ ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง