รัฐต้องหาทางเจรจา ทั้ง 2 ฝ่ายต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน

บก.ลายจุด ร่วมชุมนุมแยกราชประสงค์ ย้ำ ใช้สันติวิธีเคลื่อนไหว รัฐต้องลดเงื่อนไขใช้กฎหมายพิเศษ ยังไม่ยืนยัน ขึ้นเวทีปราศรัยหรือไม่