มอง 3 ประเด็น ผ่านชุมนุมการเมือง 2563

มารค ตามไท นักวิชาการด้านการสร้างสันติภาพ ห่วง การแสดงอารมณ์เกลียดชังระหว่างมวลชน ระบุ “กินข้าวทีละคำ” ไม่จำเป็นต้องชนะคืนนี้