พีมูฟ ประกาศร่วมเวที 19 ก.ย. ที่ธรรมศาสตร์

ย้ำจุดยืนสำคัญ คือ การแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ชี้ ที่ผ่านมา ชาวบ้านถูกจับดำเนินคดี จากข้อพิพาทที่ดินจำนวนมาก