“ปริญญา” ขออภัยและน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้น

ระบุ มหาวิทยาลัยให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมาย ด้าน นศ. นัดชุมนุมอีกครั้ง 12 ส.ค. ที่ สวนลุมพินี