“ประยุทธ์” รอด

ศาล รธน. ชี้ เป็นไปตามระเบียบ เป็นอดีต ผบ.ทบ. ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ และไม่ได้ให้เฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์