นายกฯ ส่งร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ให้สภาฯ แล้ว

“ก้าวไกล” ชี้ นายกฯ อย่าซื้อเวลาด้วยประชามติ “ประธานฯ ชวน” ยืนยัน 17 พ.ย. นี้ ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ เข้าสภาแน่นอน