นายกฯ สั่งตรวจสอบเบื้องหลังนักศึกษาเคลื่อนไหว

ฝ่ายค้านชี้ จับกุม นศ. ไม่แก้ปัญหา คณาจารย์คณะสังคมวิทยาฯ มธ. เรียกร้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ‘แฟลชม็อบ มศว’ ย้ำ 3 ข้อเรียกร้อง