นายกฯ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแล้ว

มีผลตั้งแต่ 22 ต.ค. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ระบุ ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงคลี่คลายและยุติลง อยู่ในภาวะที่บังคับใช้กฎหมายปกติได้