นักเรียนแต่งไปรเวท ถูกพาเข้าห้องปกครอง

หลังร่วมกิจกรรม #1ธันวาบอกลาเครื่องแบบ ด้าน “ณัฏฐพล” รมว.ศธ. แจง คกก.กำลังพิจารณาข้อเรียกร้อง แต่ผลสรุปอาจไม่ถูกใจทุกฝ่าย