นักสื่อสารมวลชนขอเคารพความเห็นต่าง

ชี้ พฤติกรรม “ล่าแม่มด” หรือ “บูลลี่” ศิลปินนักแสดงที่เห็นต่าง สะท้อนความย้อนแย้งข้อเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความเห็น