นักกฎหมายสิทธิ เรียกร้องตำรวจ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หลังนักกิจกรรม – นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนับร้อยคนถูกดำเนินคดี เหตุ ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน