นักกฎหมายสิทธิฯ เตรียมฟ้องกลับ จนท. ทั้งอาญาและปกครอง

เหตุใช้อำนาจไม่ชอบ ศูนย์ทนายสิทธิฯ เปิดตัวเลขนับตั้งแต่ 18 ก.ค. มี 119 คดี 220 คน ระบุ แกนนำไม่กลัวถูกคดี แต่กลัววิธีการนอกระบบ