นศ.แม่โจ้ ประกาศยกเลิกทุกกิจกรรมละเมิดสิทธิ

ระบุ กิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย เป็นการบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการ ขัดหลักประชาธิปไตย หลังผลักดัน ANTI-SOTUS นาน 7 ปี