“นรนิติ” แถลงผลประชุมสภา มธ. ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง

เผยข้อสรุป 4 ข้อ ยันจุดยืนเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุน ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับสิทธิเสรีภาพใต้กฎหมายและ รธน.