“””ชัยวัฒน์ สถาอานันท์”” ขอร้องตำรวจ ให้เวลาผู้ชุมนุมตัดสินใจ หยุดเปิดฉาก เผชิญหน้ากับเยาวชน “

มีข้อห่วงกังวลจาก “ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์” ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี ขอร้องให้ตำรวจหลีกเลี่ยงการกดดันกลุ่มผู้ชุมนุม แม้เชื่อว่ารูปแบบการดำเนินการเป็นไปตามแบบแผน และมาตรการการควบคุมฝูงชนที่ตำรวจต้องทำตามหน้าที่