ชมรมแพทย์ชนบท ถามนายกฯ ขอเหตุผลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประณามใช้กำลังสลายการชุมนุม ระบุ ปรากฏชัดว่าชุมนุมปราศจากอาวุธ ขอรัฐบาลทบทวนเหตุการณ์โดยเร็ว และยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน