จุฬาฯ เปิดพื้นที่ปลอดภัยรับเหตุฉุกเฉิน

เตรียมจุดพยาบาลรองรับความเคลื่อนไหว ด้าน “กลุ่มประชาชนคนไทย” ยุติชุมนุมแล้ว หลังยื่นหนังสือถึงสถานทูตเยอรมนี กังวลโยงการเมืองไทย