จิตแพทย์ห่วง ครอบครัวรับบทหนัก

แนะ พ่อแม่ทลายความเห็นต่าง เตรียมพื้นที่ในบ้านเป็นที่พึ่งเยาวชนหลังเผชิญเหตุรุนแรง