“ครู” ขอทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

“เวลาเกิดปัญหา จะมีครูบางคนที่ออกมาปกป้องสถาบันการศึกษา ด้วยการบอกว่า ครูที่ดีก็มี แต่ทำไมเรากลับเพิกเฉยต่อเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย การมาร่วมแสดงออกครั้งนี้ เราต้องการให้ภาครัฐเห็นว่า มีกลุ่มครูที่มองเห็นปัญหานี้ แล้วอยากจะแก้ไขจริง ๆ”