ครช. ขอ ส.ส. – ส.ว. เห็นชอบญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปิดให้มี ส.ส.ร. จากการเลือกตั้งของประชาชน ด้าน iLaw นัดพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) เดินเท้ายื่นร่วมแสนรายชื่อ เสนอร่าง รธน.ฉบับประชาชน