“คณิต” ย้ำ กระบวนการยุติธรรมต้องดี! ก่อนปรองดอง

อดีตประธาน คอป. ชี้ ถ้าต้องการใช้กฎหมายจัดการแกนนำผู้ชุมนุม ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ห่วง เหตุการณ์รุนแรงลุกลามบานปลาย