ก้าวไกล ย้ำจุดยืน เสนอร่าง รธน. ใหม่ทั้งฉบับ

แจงเหตุผลคิดต่างพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพราะแก้ไม่ครอบคลุม ไม่แก้ปัญหาประเทศ ชี้ การแก้ รธน. ห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอยู่แล้ว