กอร.ฉ. แถลง ทำตามขั้นตอนกฎหมาย แจ้งให้ทราบก่อนสลายการชุมนุม
พร้อมเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เตรียมนัดใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้าว่า ทำลายระบบขนส่งมวลชน เข้าข่ายผิดกฎหมายร้ายแรง